Ana səhifə Elektrik AMPERMETRƏ

AMPERMETRƏ

1013

Ampermetrə, elektrik cərəyanının axın şiddətini yəni keçiricidən keçən axın miqdarını ölçən alətlərə verilən addır. Elektrik dövrələrində işarəsi “dairə içinə alınmış A hərfi” ilə işarələnir. Elektrik dövrəsində ardıcıl qoşaraq bu ölçümü etmək olar (şəkil 1).

Axının ampermetrənin içindən keçməsi lazımdır ki, cihaz cərəyan şiddətini ölçə bilsin. Ancaq ampermetre, keçən bu axını ölçməli lakin axının keçişinə bir çətinlik göstərməməlidir. Bunun üçün də ampermetrənin daxili müqaviməti 0-1 ohm kimi çox kiçik dəyərdə olmalıdır.

Ampermetrə Xüsusiyyətləri

Ampermetrələrin ölçdüyü dəyər “I” ilə göstərilir və “A” ilə ifadə edilir (I = 10A kimi). Ampermetrə siferblatı üzərində “- “, “~” və “-~ ”  işarələri olur. Bunların mənası ampermetrənin; “-” sabit cərəyanda ölçmə etdiyini, “~” dəyişən cərəyanda ölçmə etdiyini, “-/~” həm sabit həm də dəyişən cərəyanda ölçmə etdiyini bildirir. Sabit cərəyan (DC) ölçən və dəyişən cərəyan (AC) ölçən ampermetrələrin xaricində həm DC və həm də AC ölçən ampermetrələr də var.

Ampermetrə simvolu