Ana səhifə Robotexnika Arduino ilə musiqi səsləndirmə

Arduino ilə musiqi səsləndirmə

655

Arduino ilə not bilgisi olan hər kəs istədiyi musiqini səsləndirə bilər. Bu məqalədə biz Happy Birthday musiqisini səsləndirəcəyik.

#define NOTE_B0 31
#define NOTE_C1 33
#define NOTE_CS1 35
#define NOTE_D1 37
#define NOTE_DS1 39
#define NOTE_E1 41
#define NOTE_F1 44
#define NOTE_FS1 46
#define NOTE_G1 49
#define NOTE_GS1 52
#define NOTE_A1 55
#define NOTE_AS1 58
#define NOTE_B1 62
#define NOTE_C2 65
#define NOTE_CS2 69
#define NOTE_D2 73
#define NOTE_DS2 78
#define NOTE_E2 82
#define NOTE_F2 87
#define NOTE_FS2 93
#define NOTE_G2 98
#define NOTE_GS2 104
#define NOTE_A2 110
#define NOTE_AS2 117
#define NOTE_B2 123
#define NOTE_C3 131
#define NOTE_CS3 139
#define NOTE_D3 147
#define NOTE_DS3 156
#define NOTE_E3 165
#define NOTE_F3 175
#define NOTE_FS3 185
#define NOTE_G3 196
#define NOTE_GS3 208
#define NOTE_A3 220
#define NOTE_AS3 233
#define NOTE_B3 247
#define NOTE_C4 262
#define NOTE_CS4 277
#define NOTE_D4 294
#define NOTE_DS4 311
#define NOTE_E4 330
#define NOTE_F4 349
#define NOTE_FS4 370
#define NOTE_G4 392
#define NOTE_GS4 415
#define NOTE_A4 440
#define NOTE_AS4 466
#define NOTE_B4 494
#define NOTE_C5 523
#define NOTE_CS5 554
#define NOTE_D5 587
#define NOTE_DS5 622
#define NOTE_E5 659
#define NOTE_F5 698
#define NOTE_FS5 740
#define NOTE_G5 784
#define NOTE_GS5 831
#define NOTE_A5 880
#define NOTE_AS5 932
#define NOTE_B5 988
#define NOTE_C6 1047
#define NOTE_CS6 1109
#define NOTE_D6 1175
#define NOTE_DS6 1245
#define NOTE_E6 1319
#define NOTE_F6 1397
#define NOTE_FS6 1480
#define NOTE_G6 1568
#define NOTE_GS6 1661
#define NOTE_A6 1760
#define NOTE_AS6 1865
#define NOTE_B6 1976
#define NOTE_C7 2093
#define NOTE_CS7 2217
#define NOTE_D7 2349
#define NOTE_DS7 2489
#define NOTE_E7 2637
#define NOTE_F7 2794
#define NOTE_FS7 2960
#define NOTE_G7 3136
#define NOTE_GS7 3322
#define NOTE_A7 3520
#define NOTE_AS7 3729
#define NOTE_B7 3951
#define NOTE_C8 4186
#define NOTE_CS8 4435
#define NOTE_D8 4699
#define NOTE_DS8 4978
#define REST   0


// musiqinin sürəti
int tempo = 140;

// Burada hansı pinə qoşacağınızı qeyd edirsiniz.
int buzzer = 11;


int melody[] = { NOTE_C4,4, NOTE_C4,8, 
 NOTE_D4,-4, NOTE_C4,-4, NOTE_F4,-4,
 NOTE_E4,-2, NOTE_C4,4, NOTE_C4,8, 
 NOTE_D4,-4, NOTE_C4,-4, NOTE_G4,-4,
 NOTE_F4,-2, NOTE_C4,4, NOTE_C4,8,

 NOTE_C5,-4, NOTE_A4,-4, NOTE_F4,-4, 
 NOTE_E4,-4, NOTE_D4,-4, NOTE_AS4,4, NOTE_AS4,8,
 NOTE_A4,-4, NOTE_F4,-4, NOTE_G4,-4,
 NOTE_F4,-2,
 
};int notes = sizeof(melody) / sizeof(melody[0]) / 2;


int wholenote = (60000 * 4) / tempo;

int divider = 0, noteDuration = 0;

void setup() {
 
 for (int thisNote = 0; thisNote < notes * 2; thisNote = thisNote + 2) {

  
  divider = melody[thisNote + 1];
  if (divider > 0) {
   
   noteDuration = (wholenote) / divider;
  } else if (divider < 0) {
   
   noteDuration = (wholenote) / abs(divider);
   noteDuration *= 1.5; // increases the duration in half for dotted notes
  }

  // notu yalnız 90% müddətində ifa edirik, 10% isə fasilə olaraq qalır
  tone(buzzer, melody[thisNote], noteDuration * 0.9);

  // Wait for the specief duration before playing the next note.
  delay(noteDuration);

  // növbəti nota qədər dalğa formasının yaradılmasını dayandırın.
  noTone(buzzer);
 }
}

void loop() {
 // təkrar lazım deyil
}