Ana səhifə Sistem ROBOCOPY- robocopy komandalarını Windows sistemində çalışdırma

ROBOCOPY- robocopy komandalarını Windows sistemində çalışdırma

728

Nümumələr

robocopy /?  <- help

robocopy  "C:\data" "\\192.168.0.10\C$\data"  /mir

robocopy  "C:\cygwin\home\user01" "\\192.168.0.10\c$\cygwin\home\user01"  /mir

robocopy "C:" "S:\Backup_C" /MIR /R:0 /W:0 /LOG:"c:\work\backup.log" /NP /NDL /TEE /XJD /XJF

robocopy P: S: /mir /R:0 /W:0 /NP /NDL /XJD /XJF

robocopy S:\Backup_Sync_P P: /mir /R:0 /W:0

Ayarlar

/mirGüzgü kataloq ağacı(mirror directory tree)
/mir = /e /purge
/eKataloq ağacını əks etdirir (hədəf kataloq fayllarını silməyin)
/r:<N>Uğursuz nüsxələr üzrə təkrar cəhdlərin sayını müəyyən edir. N-nin varsayılan dəyəri 1.000.000-dır (bir milyon təkrar cəhd)
/w:<N>Yenidən cəhdlər arasında gözləmə müddətini saniyələrlə müəyyən edir. N-nin varsayılan dəyəri 30-dur (gözləmə müddəti 30 saniyə).
/log:<LogFile>Status çıxışını jurnal faylına yazır (mövcud jurnal faylının üzərinə yazır).

Məsləhətlər

Diqqət:Diskdən Qovluğa

robocopy P: S:\Backup_Sync_P /mir /R:0 /W:0 /NP /NDL /XJD /XJF
attrib -H -S "S:\Backup_Sync_P"

Batch File nümunəsi

Diqqət:Diskdən Qovluğa

@echo off
echo ----------------------------------------------------------------
echo robocopy
echo ----------------------------------------------------------------
pause

robocopy P: S:\Backup_Sync_P /mir /R:0 /W:0 /LOG:"S:\robocopy_p2s.log" /NP /NDL /TEE /XJD /XJF

rem for both hidden attribute and system file attribute
attrib -H -S "S:\Backup_Sync_P"

Misal olaraq:

@echo off
@echo off
echo ----------------------------------------------------------------
echo sync
echo ----------------------------------------------------------------
pause
 
 
set ipaddress=192.168.0.4
set logfile=xcopy.log
 
 
echo > %logfile%        rem initializing log file
Date /t >> %logfile%
Time /t >> %logfile%
 
 
robocopy "C:\data\manual_soft" "\\%ipaddress%\C$\data\manual_soft"  /mir
robocopy "C:\data\manual_hard" "\\%ipaddress%\C$\data\manual_hard"  /mir
 
 
Date /t >> %logfile%
Time /t >> %logfile%
 
 
echo -
echo -
echo -
echo ----------------------------------------------------------------
echo Backup Finished!
echo ----------------------------------------------------------------
 
pause