ELEKTRONİKA

Tranistor nədir

0
Tranzisorlar elektronikanın ən vacib hissələrindən biridir. Belə ki, əksər elektronik dövrələrin aparıcı elementi olan tranzistorlar əksər hallarda açma-qapama işini görür. Tranzistorlar iki PN diodundan...

ROBOTEXNİKA

ELEKTRİK

AMPERMETRƏ

Amper

Volt nədir

Google search engine

İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI

ŞƏBƏKƏ

Arista EOS CLI komandaları

0
Sistemə giriş Cisco-da olduğu kimidir. switch> enable switch# configure switch(config)# veos> enable veos# bash burada əlavə digər əmr də işləyir show version show inventory kimlik təsdigləmə username admin secret XXXXXX The SFP-1G-T transceivers advertise one...

ROBOTEXNİKA

Google search engine

ŞƏBƏKƏ

Tranistor nədir

0
Tranzisorlar elektronikanın ən vacib hissələrindən biridir. Belə ki, əksər elektronik dövrələrin aparıcı elementi olan tranzistorlar əksər hallarda açma-qapama işini görür. Tranzistorlar iki PN diodundan...

HELPDESK