Ana səhifə Elektrik Amper

Amper

754

Amper bir dövrə üzərində bir saniyə içərisində keçən elektron sayını ifadə edir. Adını elektrik cərəyanını riyaziyyatla açıqlayan ilk insanlardan olan Andre-Marie Amperdən almışdır. Amper bir saniyədə bir dövrədən keçən elektronların axış sayıdır.

Azərbaycan dilində bu cərəyan şiddəti kimi tərcümə olunur.

Amper üçün istifadə edilən simvollar:

A = böyük miqdarda axın üçün amper (1.000).

mA = milliamper, bir amperin mində biri (0,001).

uA = mikroamper, bir amperin milyonda biri (0.000001)

Amper hesablama düsturu:

I= Axım

V= Gərginlik

R= Müqavimət

I= U / R