Ana səhifə Robotexnika SIM800L Mini GSM/GPRS modulu

SIM800L Mini GSM/GPRS modulu

325

SIM800L Mini GSM/GPRS modulu Arduino ve Raspberry Pi kimi kontrollerlərdə GSM xəbərləşmə və GPRS-si işə salmaq üçün istifadə edilir.Bu modulla məkan təyin etmə, SMS göndərmə hətta özünüzə aid mobil telefonu belə düzəldə bilərsiniz. Modul üzərindəki SIM800L GSM bağlantı və GPRS alıcı kimi işləyə bilir.

 SIM800 modulu GSM stansiyalar ilə bağlantı qurduğu zaman normadan daha çox cərəyan şiddətinə ehtiyac duyur və bu səbəblə qida mənəyinə diqqət yetirməliyik. Bu modulu qida mənbəyini birbaşa Arduino-dan götürməyiniz doğru deyil. Ona görə də şəkildə gördüyünüz kimi ayrıca bir qida mənbəyinə bağlı olmalıdır.

QEYD: İstifadə etdiyiniz sim kartın Pin Kodu bağlı olmalıdır.

Modulun Arduino ilə bağlantı sxemi:

Bağlantı sonrası modulumuzun işləməsi üçün ehtiyac duyulan kodu sizə təqdim edirik. Bu kod SMS göndərmək üçün nəzərdə tutulub.

#include <Sim800l.h>
#include <SoftwareSerial.h> //is necesary for the library!! 
Sim800l Sim800l; //to declare the library
char text[161]=""; //buffer to store message
char number[11]=""; //phone number to send message
int cnt;
bool error; //to catch the response of sendSms

void setup(){
   Sim800l.begin(); // initializate the library. 
  Serial.begin(9600);
}

void loop(){

   //Read the Number
    Serial.print("\nEnter 10 digit Phone Number:");
   while(Serial.available()<=0); 
   cnt = Serial.readBytesUntil('\n',number, 11);
   number[cnt] = '\0';
   Serial.println(number);

   //clear the serial input buffer so that no typed characters are pending
      
   delay(1000); //delay required before clearing the input buffer
   while(Serial.available()>0) //clear buffer
   {
    Serial.read();
   }


   //Read the Message to be sent
   Serial.print("Enter Message:");
   while(Serial.available()<=0); 
   cnt = Serial.readBytesUntil('\n',text, 160);
   text[cnt] = '\0';
   Serial.println(text);
   delay(1000);

   while(Serial.available()>0) //clear buffer
   {
    Serial.read();
   }
 
   //Send the message and display the status
   error = Sim800l.sendSms(number,text);
   if(error)
   Serial.println("Error Sending Message");
   Serial.println("Message Sent Successfully!");
}
Əvvəlki məqaləHC-06 Bluetooth modulu və istifadəsi
Növbəti məqaləArduino parkinq sensoru