Ana səhifə Şəbəkə Cisco Access Point rommon-dan sistemi(İOS) avtonom(standalone) rejimə dəyişmək

Cisco Access Point rommon-dan sistemi(İOS) avtonom(standalone) rejimə dəyişmək

375

Cisco AP-lər istehsaldan əsasən kontrollerlə işləmək üçün “lightweight IOS” sistemlə bizə təqdim edilir. Kontrollerlər həm bahalı, həm də geniş şəbəkəsi olan müəssisələr üçün çözüm olduğundan 1 və ya 2 AP üçün istifadə etmək sərfəli deyildir. Kiçik şəbəkələr üçün sistemi “lightweight IOS”-dən “Autonomous IOS” rejimə çevirmək lazım olur. AP-lər üçün 3 rejim vardır:

k9w7 – autonomous IOS

k9w8 – full lightweight IOS

rcvk9w8 – lightweight recovery image 

İndi isə addım-addım sistemi dəyişək. İlk öncə işə hazırlıq mərhələsi ilə başlayaq. AP qoşmaq üçün şəkil 1-də göstərilən adapter, AP və idarəetmə(console) kabelinə ehtiyacımız var.

Şəkil 0.

Əlimizə adapter yoxdursa istənilən 48V POE kommutator(switch) da ola bilər.Hər iki qoşulma sxemasına şəkil 1-də baxa bilərsiniz.

Şəkil 2.
Şəkil 1.

Bağlantılar bitdikdən sonra bu iş üçün istifadə edəcəyimiz TFTP serveri və Putty proqramını kompüterimizə qururuq. Mən Putty əvəzinə daha funksional olan Terra Term proqramını istifadə edirəm. Lakin əksəriyyət Putty istifadə etdiyi üçün məqalədə də bu proqramı istifadə edəcəm.

TFTP qovluğuna Cisco.com saytından endirdiyiniz dosyanı köçürün və TFTP serveri başladın. TFTP serverlə bağlı Cisco routerlə bağlı məqalədə baxa bilərsiniz.

Şəkil 2.
Şəkil 3.

İlk növbədə rommon rejimə keçid almaq lazımdır. Bunun üçün Şəkil 3-də gördüyünüz düyməni sıxaraq AP-ə enerji verin(işə salın). İşə düşdükdən sonra ekranda yazılar gələcəkdir və siz “button is pressed, wait for button to be released…” sözünü gördükdən sonra artıq düyməni buraxa bilərsiniz. Nəticədə sonluqda ap: gələcək və bundan sonra yükləmə prosesi üçün hazırlıq başladacağıq. (Şəkil 4.)

Şəkil 4.

ap: yazısını gördükdən sonra aşağıda göstərilən komandalarla davam edin.

flash_init komandası ilə flaşı aktiv edirik və aşağıdakı bildiriş görsənir.
Initializing Flash...
flashfs[0]: Dir slot 0, sector 36, block 314, checksum (0x9201 != 0xe2f0)
flashfs[0]: 81 files, 6 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 41158656
flashfs[0]: Bytes used: 711680
flashfs[0]: Bytes available: 40446976
flashfs[0]: flashfs fsck took 18 seconds.
...done Initializing Flash.
format flash:
burda sistem sizdən format üçün əmin olduğunuzu soruşur və siz y hərfini yazıb enter basın
Are you sure you want to format "flash:" (all data will be lost) (y/n)?
Kiçik bir gözləmədən sonra aşağıdakı yazılar görünəcək
flashfs[0]: 0 files, 1 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 41158656
flashfs[0]: Bytes used: 1024
flashfs[0]: Bytes available: 41157632
flashfs[0]: flashfs fsck took 28 seconds.
Filesystem "flash:" formatted
ap:
tftp aktiv edirik
tftp_init

Portu aktiv edirik
ether_init
və aşağıdakı yazılar gəlir
Initializing ethernet port 0...
Ethernet speed is 1000 Mb - FULL Duplex
indi  isə yükləməni başladırıq
tar -xtract tftp://192.168.10.5/ap3g2-k9w7-tar.153-3.JA12.tar flash:
yükləmə başladıqdan sonra aşağıda gördüyünüz yazılar gələcək və sonluqda yenidən ap: görəcəksiniz.
DPAA Set for Independent Mode
 tide_boot_speed = 1000
DPAA_INIT = 0x0

extracting info (285 bytes)
ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/ (directory) 0 (bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12 (215867 bytes)..............................................
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/ap3g2-k9w7-tx.153-3.JA12 (73 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/ap3g2-bl-2600 (190140 bytes).........................................
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/ap3g2-bl-3600 (189183 bytes).........................................
ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/ (directory) 0 (bytes)
ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/ (directory) 0 (bytes)
ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/ (directory) 0 (bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/appsui.js (563 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/back.shtml (512 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/cookies.js (5032 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/forms.js (20125 bytes)....
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/sitewide.js (17250 bytes)...
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/stylesheet.css (3220 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/config.js (28719 bytes)......
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/popup_capabilitycodes.shtml.gz (1020 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/filter.js.gz (2009 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/filter_vlan.js.gz (1459 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/filter_mac_ether.js.gz (1793 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/security.js.gz (962 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/vlan.js.gz (1121 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/ssid.js.gz (4352 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/network-if.js.gz (2098 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/dot1x.js.gz (988 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/stp.js.gz (957 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/ap_assoc.shtml.gz (5869 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/ap_event-log.shtml.gz (4148 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/ap_home.shtml.gz (7554 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/ap_network-if.shtml.gz (3565 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/ap_network-map.shtml.gz (4114 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/ap_services.shtml.gz (3926 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/ap_system-sw.shtml.gz (3123 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/ap_contextmgr.shtml.gz (4062 bytes)
ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/ (directory) 0 (bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/ap_title_appname.gif (2092 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/2600_title_appname.gif (2100 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/2600_w_title_appname.gif (2461 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/2700_title_appname.gif (2385 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/1700_title_appname.gif (2959 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/3700_title_appname.gif (2395 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/apps_button.gif (1211 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/apps_button_1st.gif (1171 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/apps_button_cbottom.gif (318 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/apps_button_current.gif (1206 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/apps_button_endcap.gif (878 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/apps_button_encap_last.gif (333 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/apps_button_last.gif (386 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/apps_button_nth.gif (1177 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/apps_leftnav_dkgreen.gif (869 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/apps_leftnav_green.gif (879 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/apps_leftnav_upright.gif (64 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/apps_leftnav_yellow.gif (881 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/arrowdown_red.gif (108 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/arrowup_green.gif (108 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/corner_ur_7.gif (53 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/dkgreenmask11_up.gif (113 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/dkgreenmask28_upright.gif (110 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/grn_vertlines_bottom.gif (149 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/grn_vertlines_top.gif (141 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/hinav_plus.gif (56 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/left_bkg.gif (146 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/list_data.gif (122 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/logo.gif (29454 bytes)......
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/pixel.gif (49 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/sitewide_downleft.gif (53 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/sitewide_help_off.gif (934 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/sitewide_help_on.gif (934 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/sitewide_print_off.gif (111 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/sitewide_print_on.gif (111 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/spacer.gif (49 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/whitemask11_botleft.gif (62 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/whitemask11_upright.gif (61 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/event_alert.gif (73 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/event_critical.gif (73 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/event_debugging.gif (73 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/event_emergency.gif (73 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/event_error.gif (73 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/event_information.gif (73 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/event_notification.gif (73 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/event_warning.gif (73 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/check_mark.gif (71 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/Spectrum.gif (1556 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/background_web41.jpg (732 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/cisco-logo-2012.gif (579 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/logout_image.gif (40294 bytes)........
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/itp-logo.png (2822 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/logout_image_itp.gif (48262 bytes)..........
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/cna_icon1.gif (1212 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/cna_icon2.gif (1185 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/cna_icon3.gif (1196 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/cna_icon4.gif (1072 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/1/images/cna_download_splash.gif (44862 bytes).........
ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ (directory) 0 (bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_assoc_adv.shtml.gz (4133 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_event-log_config-options.shtml.gz (5718 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_event-log_notif-options.shtml.gz (2683 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_express-setup.shtml.gz (11835 bytes)..
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_express-security.shtml.gz (13539 bytes)...
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/def_broadcast-ssid.shtml.gz (1263 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/def_eap-security.shtml.gz (1791 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/def_no-security.shtml.gz (1582 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/def_wep-security.shtml.gz (1597 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/def_wpa-security.shtml.gz (1854 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_network-if_ipaddress.shtml.gz (6310 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_network-if_802-11.shtml.gz (6426 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_network-if_802-11_b.shtml.gz (6272 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_network-if_802-11_c.shtml.gz (28047 bytes)......
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/dBm_mW_translation_table.shtml.gz (1511 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_network-if_802-11_d.shtml.gz (4059 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_network-if_ethernet.shtml.gz (4365 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_network-if_ethernet_b.shtml.gz (6405 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_network-map_ap-adjacent-list.shtml.gz (3795 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_sec.shtml.gz (7587 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_sec_ap-client-security.shtml.gz (28956 bytes)......
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_sec_ap-key-security.shtml.gz (12057 bytes)..
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_sec_band_select.shtml.gz (5699 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_services_auto-config.shtml.gz (3592 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_sec_local-admin-access.shtml.gz (6978 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_sec_network-security_a.shtml.gz (11734 bytes)..
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_sec_network-security_b.shtml.gz (5600 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_sec_lrs.shtml.gz (5077 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_sec_lrs_b.shtml.gz (8514 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_sec_lrs_c.shtml.gz (6194 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_sec_dot1x-security.shtml.gz (6432 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_sec_dot1x-certificates.shtml.gz (11162 bytes)..
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_sec_dot1x-cert_fingerprint.shtml.gz (577 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_sec_ap-client-security-adv_a.shtml.gz (4973 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_sec_ap-client-security-adv_b.shtml.gz (5051 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_sec_ap-client-security-adv_c.shtml.gz (4658 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_sec_ap-client-security-adv_d.shtml.gz (3596 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_sec_ids_mfp.shtml.gz (3912 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_sec_ids_mfp_stats.shtml.gz (3642 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_services_arp.shtml.gz (3005 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_services_cdp.shtml.gz (5112 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_services_console-telnet.shtml.gz (6813 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_services_dns.shtml.gz (3593 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_services_filters.shtml.gz (5304 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_services_filters-ip.shtml.gz (9233 bytes)..
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_services_filters-mac.shtml.gz (3998 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_services_filters-ether.shtml.gz (3842 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_services_hot-standby.shtml.gz (5495 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_services_http.shtml.gz (5977 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_services_mobile-ip-b.shtml.gz (6656 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_services_mobile-ip-c.shtml.gz (4153 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_services_mobile-ip-d.shtml.gz (5159 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_services_mobile-ip.shtml.gz (6007 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_services_qos-traffic.shtml.gz (8125 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_services_qos.shtml.gz (12205 bytes)..
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_services_qos_adv.shtml.gz (4433 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_services_snmp.shtml.gz (8015 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_services_sntp.shtml.gz (5948 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_services_vlan.shtml.gz (13189 bytes)..
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_services_voice-traffic.shtml.gz (6347 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_services_stp.shtml.gz (7107 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_stationview-client_ltest.shtml.gz (5514 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_system-sw_upgrade-b.htm (231 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_system-sw_upgrade-b.shtml.gz (6196 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_system-sw_upgrade.htm (229 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_system-sw_upgrade.shtml.gz (6238 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/banner.html (14131 bytes)...
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/frameAssociation.html (628 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/frameEventlog.html (627 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/frameHome.html (611 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/frameNetWork.html (619 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/frameSecurity.html (637 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/frameServices.html (651 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/frameSoftware.html (650 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/frameWireless.html (626 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/frameset.html (4736 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/navAssociation.html (1269 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/navBar41.css (3605 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/navHome.html (2251 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/navNetwork.html (6203 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/navSecurity.html (2746 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/navServices.html (5018 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/navSoftware.html (1958 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/navWireless.html (1580 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/arrow_down.gif (177 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/arrow_down2.gif (838 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/arrow_right.gif (137 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/arrow_right2.gif (838 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/servicescript41.js.gz (12181 bytes)..
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/sideMenu.js.gz (813 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_easy-setup.shtml.gz (29080 bytes)......
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/navEventLog.html (1283 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/content41.css (10497 bytes)..
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/logout.html (2782 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_def_spec_information.shtml.gz (2190 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_guest_list.shtml.gz (2539 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_guest_login.shtml.gz (1523 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_guest_new.shtml.gz (4274 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/frameguest.html (617 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/navguest.html (1605 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_webauth.shtml.gz (3645 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/def_wpa_psk-security.shtml.gz (1859 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/cna_upgrade.htm (5895 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_system-sw_upgrade_poll.htm (234 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_system-sw_upgrade_poll.shtml (3596 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_system-sw_sysconfig.shtml.gz (7145 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_stationview-client.shtml.gz (5554 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_contextmgr_ap.shtml.gz (4774 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_contextmgr_scm.shtml.gz (5294 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_contextmgr_scm-groups.shtml.gz (7586 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/html/level/15/ap_contextmgr_scm_summary.shtml.gz (5194 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/ap3g2-k9w7-xx.153-3.JA12 (10247388 bytes)...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/8004.img (573412 bytes)............................................................................................................................
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/E2.bin (19856 bytes)....
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/E5.bin (2213 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/X2.bin (16352 bytes)...
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/X5.bin (1916 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/V2.bin (12848 bytes)..
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/V5.bin (514 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/R2.bin (15184 bytes)...
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/R5.bin (4547 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/Q2.bin (8176 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/Q5.bin (3957 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/C2.bin (21024 bytes)....
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/C5.bin (15893 bytes)...
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/F2.bin (15184 bytes)...
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/F5.bin (4220 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/U2.bin (8176 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/U5.bin (3609 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/B2.bin (10512 bytes)..
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/B5.bin (2333 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/Y2.bin (7008 bytes).
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/Y5.bin (1875 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/8006.img (574424 bytes)............................................................................................................................
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/info (285 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/file_hashes (35951 bytes).......
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/final_hash (141 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/swims_client.log (1539 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/wnbu_controllers_pubkey.der (294 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/final_hash.sig (512 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/swims_sign.log.6126 (220 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/img_sign_rel.cert (1375 bytes)
extracting ap3g2-k9w7-mx.153-3.JA12/img_sign_rel_sha2.cert (1371 bytes)
ap:

Yükləmə davam etdiyi müddətdə TFTP serverdə də şəkil 5-də gördüyünüz yükləmə çubuğuda yaranır.

Şəkil 5.

Yükləmə bitdikdən sonra başlama dosyasını göstəririk

set BOOT flash:/ap3g2-k9w7-xx.153-3.JA12/ap3g2-k9w7-xx.153-3.JA12
Dosya adı fərqli ola bilər. Mənim yüklədiyim AP 3700 seriyasındandır və bu İOS-da boot dosyası belə olduğu üçün belə qeyd etdim. Nəhayət son komandanı daxil edirik və AP sönüb yenidən işə düşəcək.
boot

Sistemimiz hazırdır.