Ana səhifə Elektronika NE555 ilə sürət kontrolu dövrəsi

NE555 ilə sürət kontrolu dövrəsi

590

Bu dövrə ilə kiçik DC motorları asanlıqla idarə etmək olar və bu dövrə ilə siz kiçik robot maşınlarınızın sürətini yaxud motorlu layihələrinizdə motorların idarəsini təmin edə bilərsiniz.

İlk öncə NE555 nəzərdən keçirək

Pin 1 – Ground(torpaqlama) DC güc qaynağının mənfi qütbünə bağlanır

Pin 2 – Triqqer(tətikləyici) girişi

Pin 3 – Output(çıxış) dörkünc dalğaların alınma ayağı

Pin 4 – Reset sıfırlama ayağı

Pin 5 – Kontrol girişi

Pin 6 – Treshold çıxışı kəsmək üçün istifadə olunur.

Pin 7 – Kondensatorun deşarj girişi

Pin 8 – Power supply(güc qaynağı) müsbət girişi

Sadə dillə desək, 3 fərqli rejimdə işləyir

Stabil

Monostabil

Bistable

Layihəmizin məqsədi 555-dən istifadə edərək DC mühərrikinin sürətini idarə etməkdir. Bunu həyata keçirmək üçün Stabil iş rejiminə keçmək lazımdır.

Stabil vəziyyət

Burada çıxış impulsu davamlı olaraq iki vəziyyət (high – low) arasında dəyişir. Dövrəni işə saldıqdan sonra çıxışda sabit vəziyyət olmur. Yəni 555 taymerinə qoşulmuş RC (rezistor – kondensator) dəyərlərindən asılı olaraq tezlik dəyişəcək. Başqa bir dillə desək RC dəyərlərini dəyişdirərək tezliyi artıra və ya azalda bilərik.

555 taymer üçün əsas Stabi dövrə aşağıda göstərilmişdir.

Aşağıdakı düstur dördkünc dalğa yaratmaq üçün REZİSTOR və KONDENSATOR üçün uyğun dəyərləri seçməyə kömək edir.

Qeyd: R-rezistor, C-kondensator kimi göstərilmişdir və rezistorlar Ohm, kondensator isə Farad dəyərləri ilə qeyd edilmişdir.

ON time (secs) = 0.693 * (R1 + R2) * C

OFF time (secs) = 0.693 * R2 * C

Frequency = 1.44 / ((R1 + R2 + R2) * C)

Duty Cycle % = (ON / (ON + OFF)) * 100

Nümunə:

R1= 1K

R2= 330 ohms

C= 1000 uf

ON time (sec) = 0.693 * ((1×1000)+330) * (1000 X 10 e -6))

= 0.693 * 1330 * 0.001

= 0.92 seconds

OFF time (secs) = 0.693 * 330 * 0.001

= 0.22 seconds

frequency = 1.44 / ((1000 + 330 +330) * 0.001)

= 0.869 Hz

Duty Cycle % = (0.92 / (0.92 + 0.22)) * 100

= 80 %

İş dövründən asılı olaraq motorun sürəti dəyişəcək

Əgər dövr çox olarsa, o zaman motorun sürəti yüksək, az olarsa, mühərrikin sürəti aşağı olacaq.

Tam dövrə aşağıdakı kimi olacaq: