ELEKTRONİKA

16×2 LCD qurulumu və Arduino ilə işə salınması

0
Layihələrdə bəzi sensorlardan gələn siqnalları ekranda görüntüləmək üçün 16X2 LCD modulundan istifadə edilir. Adını üzərindəki xanalardan alan bu ekran iki sətir və 16 xanadan...

ROBOTEXNİKA

ELEKTRİK

AMPERMETRƏ

Volt nədir

Elektrik dövrələri

Amper

Google search engine

İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI

ŞƏBƏKƏ

Arista EOS CLI komandaları

0
Sistemə giriş Cisco-da olduğu kimidir. switch> enable switch# configure switch(config)# veos> enable veos# bash burada əlavə digər əmr də işləyir show version show inventory kimlik təsdigləmə username admin secret XXXXXX The SFP-1G-T transceivers advertise one...

ROBOTEXNİKA

Google search engine

ŞƏBƏKƏ

16×2 LCD qurulumu və Arduino ilə işə salınması

0
Layihələrdə bəzi sensorlardan gələn siqnalları ekranda görüntüləmək üçün 16X2 LCD modulundan istifadə edilir. Adını üzərindəki xanalardan alan bu ekran iki sətir və 16 xanadan...

VCC, VDD, VSS nədir?

HELPDESK